Yurtdışı Marka Tescili

Marka, patent ve tasarım tescillerinde mülkilik esası geçerli olduğu için Türkiye’de korunan bir hakkın aynı şekilde yurtdışında da korunduğu söylenemez.

Zira haklar ancak tescil edildikleri ülkelerde, o ülke kanunları çerçevesinde korunmaktadır. Türkiye’de tescilli bir marka, patent ya da tasarımın yurtdışında da aynı şekilde korunması mümkündür. Korumanın başlaması için tescil ön şarttır.

Bu yüzden Türkiye dışında faaliyeti bulunan veya faaliyete başlamayı düşünen şirket veya şahıslar, marka, patent ve tasarımlarını yurtdışında tescil ettirmelidirler. Dünyada her yıl yüzbinlerce sahte / taklit ürün girişimi marka tescili ile önleniyor. Yine binlerce fason üretim marka sahiplerince durdurulup, maddi yaptırımlara tabii tutulmaktadır.

Yurtdışında Marka sahibi olmak size ne kazandırır? Ürün, hizmet ve ticari faaliyetinizi taklit edilme risklerinden korur. Kurumsal itibarınızı yükseltir. Tescilli logonuzu garanti altına alır. Tabela, basılı ve dijital yayımlar başta olmak üzere her konuda size yasal güvence sağlar. Yurtdışı Tescil Şekilleri; Marka tescilinde Madrid Protokolü ve Avrupa Birliği Markası (CTM) prosedürleri, tasarım tescilinde Lahey ve Avrupa Birliği Tasarımı, Patent tescilinde Avrupa Patenti ve Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) çerçevesinde yapılan müracaatlar hem maliyetlerin düşürmekte hem de tek bir müracaat ile birden fazla ülkede hak tescili sağlanabilmektedir.

Madrid Protokolü; Türkiye, 01.01.1999 tarihinde Markaların Uluslararası Tesciline ilişkin Madrid Protokolü ‘ne imza atmış bulunmaktadır. Madrid Protokolü marka tescili sistemi, yurtdışında pazar payı olan firmalara çok büyük avantajlar sağlamaktadır. Madrid Protokolü çerçevesinde markanızın tescilinin yapılabilmesi için, önce menşei ülkede, yani Türkiye’de markanızın tescilli olması yada tescil için başvurusunun yapılmış olması zorunludur. Sistemin en önemli avantajı; dört ortak dil kullanarak ve tek bir ücret ödemek koşuluyla yapılacak olan bir uluslararası başvuru ile 01.01.2017 tarihi itibariyle Madrid Protokolüne kayıtlı 99 dünya ülkesinde marka tescil imkanı sağlamasıdır.

Topluluk Marka Tescili (CTM) Avrupa Birliği ülkelerinin tamamı için geçerli olan, Topluluk Markası tescili 1996 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türk vatandaşları da Paris Sözleşmesi gereğince Topluluk Markası tescil ettirebilirler ve tek bir başvuru ile tüm Avrupa Birliği ülkelerinde korunma sağlayabilirler. Ancak bir ülkede gelen red kararı tüm Ülkeler de redde sebebiyet verir. OAPI (Afrika Birliği) Bu sistemde ,tek bir başvuru ile OAPI UNION üye ülkelerinin tümünde (16) marka tescili sağlamaktadır. Ülkesel Marka Tescili; Tek bir ülke için bireysel marka tescil başvuruları mümkün olup, başvurular ilgili ülkedeki vekiller aracılığı ile yapılmaktadır. Ulusal marka tescil işlemleri her ülkenin ulusal başvuru prosedürüne göre yürütülür.