Coğrafi İşaret

COĞRAFİ İŞARET Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretlere coğrafi işaret denir.

Bir yörenin herhangi bir ürünü, meyvesi, taşı, madeni diğer yörelerde üretilenlerden farklı olabilir veya bir yörede üretilen bir halı, kilim, kumaş, çini vb. bir ürün herhangi bir nedenle ün kazanmış olabilir. Bu ürünlerin üzerinde o yörenin adının kullanılması, tüketiciler tarafından o ürünün belli bir kaliteye sahip olduğu şeklinde de algılanabilir.

Tüketiciler söz konusu yöre adıyla satılan ürünleri, o yörenin adına belli bir güven duyarak aynı nitelikteki diğer ürünlere tercih edebilirler. Coğrafi işaretler, menşe adı ve mahreç işareti olarak ikiye ayrılmıştır; Coğrafi İşaret alacak olan ürün; coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan, bölge veya çok özel durumlarda ilgili ülkede üretiliyor, işleniyor ve diğer işlemleri de tümüyle bu yöre,alan,bölge ve ülkede yapılıyorsa Menşe adını almaktadır. Örnek; Denizli Horozu, Kayseri Pastırması, Ege Pamuğu vb.

İlgili ürünün üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az birinin belirlenmiş yöre, alan veya bölge sınırları içinde yapılmasına ise Mahreç İşareti denilmektedir. Örnek; Hereke İpek Halısı, Eşme-Yörük Kilimi, Adana Kebabı vb. Coğrafi işaret özelliği göstermeyen adlar ve işaretler, ürünlerin adları, bitki türleri, hayvan soyları veya benzeri adlar, kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı işaretler coğrafi işaret olarak tescil edilemezler.