Hukuk Danışmanlık

HUKUK DANIŞMANLIK

Patent, Tasarım ve Marka Tescili sürecinde; Türk Patent ve Marka Kurumunun kararına itiraz, yayına itiraz gibi işlemlerin dışında; patentin tecavüzü, tasarım ihlali, marka ihlali ve patent hükümsüzlük davaları konusunda uzman avukatlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Patent sahibinin izni olmaksızın buluş konusu ürünü ve/veya usulü taklit etmek; taklit suretiyle meydana getirildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde, bu yolla üretilen ürünleri satmak, dağıtmak veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak; Patent sahibi tarafından sözleşmeye dayalı lisans veya zorunlu lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devir etmek fiilleri hukuka aykırıdır.

Yön Patent Sınai Haklar konusunda oluşabilecek ihtilaflarda deneyimli avukatlarıyla müşterilerin menfaatlerini korumaktadır. Marka, Patent ,Tasarım konularında gerekli davayı açıp hızlı ve güvenilir hizmet sunmaktadır.

6769 sayılı S.M.K ile sağlanan haklar ile verdiğimiz hizmetler,

İhtarname: Patent hakkına haksız tecavüz edildiğinde 1-2 hafta içinde netice alınabilecek ve patent konusunda dava açılacağı konusunda karşı tarafı ikna eden ve bu eylemlerden kaçınmasını sağlayan davalara göre daha az maliyetle çözüme ilişkin bir çaredir.

Taklit marka ile ilgili Savcılığa müracaat edilerek mali polis aracılığıyla hızla toplattırılması Marka sahibin tüm kazanç kaybı tespiti ile veya taklitçinin taklit ürünü satmak suretiyle elde ettiği tüm gelirin talebi Taklit marka kullanımından doğan cezai yaptırımların talebi Taklit marka üretiminde kullanılan makinalara el konulması Taklit markaya gümrüklerde el konulması Tecavüzün tespiti Tedbir konulması Patent Lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve değerlendirilmesi Tasarım Lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve değerlendirilmesi Marka Lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve değerlendirilmesi Marka Sahibi Hakları Tescilli bir marka sahibine münhasır hak sağlar ve marka sahibinin üçüncü kişiler tarafından markasının izinsiz kullanımını önleme yetkisi vardır.

Bu önleme hakkı, yayın tarihi itibariyle hüküm kazanır. Marka tescilinden doğan hakların kapsamı 6769 Sayılı S.M.K’da açıklanmıştır.

Patent Sahibi Hakları Patent hakkı sahibi, buluşun yeri, teknoloji alanı ve ürünlerin ithal veya yerli üretim olup olmadığı konusunda herhangi bir ayırım yapmaksızın patent hakkından yararlanır. Patent başvurusu Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından ayda bir yayınlanan RESMİ PATENT BÜLTENİNDE yayınlandığı takdirde, başvuru sahibi, buluşa vaki tecavüzlerden dolayı hukuk ve ceza davası açmaya yetkilidir. Tasarım Sahibi Hakları 6769 sayılı S.M.K’ ya göre “Tasarımın kullanılması hak ve yetkileri münhasıran tasarım hakkı sahibinindir.